Sunnyergia.pl

Zyskaj darmową energię

Kategorie

Kategorie

Elektromobilność Nowości

Auta spalinowe to już tylko 60% sprzedaży w UE?

Znamy ubiegłoroczne dane na temat popularności aut spalinowych i elektrycznych w Polsce oraz UE. Warto przyjrzeć się tym informacjom.

Od pewnego czasu, coraz częściej pojawiają się informacje, że zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikiem spalinowym w UE zostanie wprowadzony od 2035 roku. W połowie maja 2022 roku Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego podczas głosowania opowiedziała się za takim zakazem. W obliczu coraz bardziej prawdopodobnego zakazu sprzedaży samochodów z silnikiem spalinowym warto sprawdzić, jak w skali Unii Europejskiej wygląda popularność aut hybrydowych oraz całkowicie elektrycznych. Informacje na temat udziału w sprzedaży nowych samochodów osobowych tylko z tradycyjnym napędem, na pewno mogą zaskoczyć. Już niebawem takie pojazdy prawdopodobnie będą stanowiły mniej niż połowę nowych aut sprzedanych w UE.

Silnik spalinowy i elektryczny to nie jedyne opcje w Europie

Ciekawych danych na temat popularności nowych samochodów osobowych z poszczególnych grup dostarcza nam Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA). Wspomniana organizacja wyróżnia następujące grupy nowo rejestrowanych aut:

 • BEV (Battery Electric Vehicles) – są to samochody elektryczne, które nie mają dodatkowego silnika spalinowego. Jedynym źródłem napędu dla takich pojazdów jest energia magazynowana w akumulatorach.
 • FCEV (Fuel Cell Electric Vehicles) – dopiero wchodzące na rynek samochody z napędem wodorowym.
 • PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) – ten skrót oznacza samochody z napędem hybrydowym (spalinowym i elektrycznym), w przypadku których akumulatory są ładowane poprzez wtyczkę.
 • HEV (Hybrid Electric Vehicles) – to rodzaj samochodów hybrydowych, które oprócz silnika spalinowego posiadają też silnik elektryczny i akumulatory przechowujące energię odzyskaną np. podczas hamowania. Do tej samej grupy ACEA zalicza również tzw. miękkie hybrydy (mHEV – Mild Hybrid Electric Vehicles), czyli auta z silnikiem elektrycznym jedynie wspomagającym napęd spalinowy (np. podczas rozruchu). W samochodach typu mHEV silnik elektryczny bezpośrednio nie napędza kół.
 • NGV (Natural Gas Vehicles) – pod tym skrótem kryją się auta fabrycznie przystosowane do zasilania gazem CNG lub LNG.
 • LPG oraz inne – ta kategoria oprócz nowych samochodów na gaz LPG obejmuje również auta zasilane w inny sposób niż spalinowo lub przy pomocy wymienionych powyżej wariantów
 • Samochody tylko z silnikiem benzynowym
 • Samochody tylko z silnikiem diesla

Wyjaśnienie definicji napędu uwzględnianych przez ACEA jest konieczne w celu lepszego zrozumienia ciekawych danych, które publikuje ta instytucja.

Samochody typu HEV w UE dogoniły już auta z dieslem …

Wspomniane, interesujące informacje Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów dotyczą między innymi rodzaju napędu nowo zarejestrowanych aut z całej Unii Europejskiej. Takie unijne, uśrednione dane dla całego 2021 roku wyglądają następująco:

 • Auta BEV (Battery Electric Vehicles) + FCEV (Fuel Cell Electric Vehicles) – 9,1% rejestracji nowych aut osobowych
 • Auta PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) – 8,9%
 • Auta HEV (Hybrid Electric Vehicles) + mHEV (Mild Hybrid Electric Vehicles) – 19,6%
 • Auta NGV (Natural Gas Vehicles) – 0,4%
 • Auta na LPG oraz inne – 2,3%
 • Samochody tylko z silnikiem benzynowym – 40,0%
 • Samochody tylko z silnikiem diesla – 19,6%

W kontekście powyższych informacji, ważny wydaje się fakt, że w minionym roku najbardziej popularne samochody osobowe o napędzie alternatywnym, czyli hybrydy HEV/mHEV dogoniły już pod względem popularności nowe auta z silnikami diesla. Jeżeli natomiast podsumujemy wyniki dotyczące wszystkich rodzajów samochodów elektrycznych i hybrydowych (9,1% + 8,9% + 19,6%), to okaże się, że otrzymana suma już prawie dorównuje udziałowi aut z silnikiem benzynowym.

Wyniki dotyczące Polski wciąż różnią się od unijnej średniej

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów podaje również szczegółowe dane na temat popularności różnych rodzajów napędu w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Warto zatem sprawdzić, jak analogiczna struktura rejestracji nowych samochodów (pod względem rodzaju napędu) wyglądała w Polsce. Po podsumowaniu danych ACEA z 2020 r. oraz 2021 r. wyłania się następujący obraz rejestracji samochodów osobowych:

 • Auta BEV + FCEV – 1,6% rejestracji nowych aut w 2021 r. oraz 0,9% w 2020 r.
 • Auta PHEV – 2,1%/1,1%
 • Auta HEV + mHEV – 27,4%/15,5%
 • Auta NGV – 0,0%/0,0%
 • Auta na LPG oraz inne – 3,0%/2,2%
 • Samochody tylko z silnikiem benzynowym – 53,2%/61,9%
 • Samochody tylko z silnikiem diesla – 12,8%/18,5%

Powyższa struktura rejestracji nowych aut pod względem rodzaju napędu dość mocno różni się od unijnej średniej. Widać jednak, że dużo mniejsza popularność samochodów z napędem wyłącznie elektrycznym jest nieco kompensowana przez systematyczny wzrost znaczenia hybryd typu HEV/mHEV. Oczywiście, trzeba zdawać sobie sprawę, że duża część samochodów z grupy HEV/mHEV sprzedawanych w Polsce to jedynie tzw. miękkie hybrydy.

Dane ACEA wskazują, że w Polsce stosunkowo mało popularne są hybrydy typu PHEV. Może być to związane z obawami potencjalnych właścicieli o możliwość ładowania baterii na przykład w garażu budynku wielorodzinnego. Podobne obawy (o jeszcze większym znaczeniu) oczywiście mają też niektóre osoby zastanawiające się nad samochodami tylko z elektrycznym napędem (BEV). W przypadku takich aut, pewne znaczenie ma też dopiero rozbudowująca się sieć punktów ładowania. Dane ACEA z 2020 r. wskazują, że wówczas w Polsce mieliśmy niecałe 1700 punktów ładowania dla e-samochodów. Ten wynik na pewno będzie szybko rósł.

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl