Warunki, które należy uwzględnić przy projektowaniu i budowie konstrukcji wsporczej pod moduły fotowoltaiczne, są niezwykle obszerne: 

 

1. w zależności od rodzaju podkonstrukcji i jej sposobu montażu należy uwzględnić dodatkowe obciążenie konstrukcji dachu lub elewacji (np. wpływ sił statycznych i dynamicznych działających na konstrukcje dachu). Montaż musi zapewniać bezpieczeństwo zarówno istniejącej konstrukcji budynku, jak i instalacji fotowoltaicznej. Mocowanie modułów fotowoltaicznych do elewacji budynku lub dachu wymaga zachowania zasad bezpiecznego montażu i stosowania odpowiednich elementów konstrukcyjnych: a. wysokiej jakości użytych materiałów: profili, połączeń śrubowych, klem mocujących itp., b. przekrojów profili odpowiednich do wyliczonego obciążenia, c. elementów mocujących do konstrukcji dachu, które nie będą źródłem ognisk korozji (np. połączenie stal-aluminium), d. elementów, które zapewnią szczelność dachu.

 

2. podkonstrukcja instalowana na dachu nie może utrudniać odprowadzania wody deszczowej, a w przypadku dachów wymagających odśnieżania – usuwania śniegu. Konstrukcja, moduły i wszystkie pozostałe elementy montowane na powierzchni dachu muszą mieć zapewnioną odporność na warunki atmosferyczne. 

 

3. podkonstrukcja nie może stwarzać dodatkowego zagrożenia pożarowego (przykłady: „komin” w instalacji fotowoltaicznej montowanej na elewacji, wiaty parkingowe lub konstrukcje wolnostojące utrudniające dojazd jednostek straży pożarnej). W przypadku instalacji nadachowych należy przewidzieć drogi pożarowe. Wzorem niemieckich wymagań przeciwpożarowych, pojedyncze pole modułów nie powinno mieć wymiarów większych niż 10x10m. 

 

4. podkonstrukcja nie może utrudniać dostępu do istniejącej infrastruktury nadachowej (urządzenia HVAC, kominy, anteny, itp.). Należy przewidzieć odpowiednie ciągi komunikacyjne. 

 

5. zaleca się zachowanie odpowiednich odstępów pola modułów fotowoltaicznych od krawędzi dachu. Nie ma tu jasno sprecyzowanych wymagań, niemniej jednak odległość 0,5 m wydaje się minimalna. 

 

6. należy dokonać integracji instalacji PV z istniejącą ochroną odgromową lub przewidzieć konieczność wykonania instalacji odgromowej chroniącej elementy elektrowni fotowoltaicznej: a. postawienie podkonstrukcji na dachu z urządzeniem piorunochronnym nie może wpłynąć na pogorszenie warunków ochrony odgromowej, b. należy zaprojektować wyrównanie potencjałów, w tym odpowiednie zaciski i przekroje przewodów, c. w przypadku istniejącej instalacji odgromowej należy zachować wyliczone dla obiektu odstępy izolacyjne lub wykorzystać podkonstrukcję jako element mogący przewodzić prądy piorunowej, pod warunkiem: d. uwzględnienia skoordynowanej ochrony przeciwprzepięciowej. 

 
7. Instalacja fotowoltaiczna nie może negatywnie wpływać na estetykę budynku (kryterium ocenne).

 

 

 

 

Uwaga: Artykuł ukazał się w czasopiśmie WARUNKI TECHNICZNEr. 1 (12)/2016

21 października 2019

Dachówki, czy się nadają?‎

ul.  Rdestowa 48, Gdynia 

Strona zrobiona dla SunnyErgia.pl

81-577 Gdynia
ul. Rdestowa 48

info@sunnyergia.pl

Kontakt

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek 08:00 - 17:00

sobota  09:00 - 15:00