Sunnyergia.pl

Zyskaj darmową energię

Kategorie

Kategorie

Ogrzewanie Nowości OZE

Energia geotermalna zamiast gazu

Po co importować gaz z Rosji, skoro możemy ogrzewać nasze domy i firmy energią geotermalną?” W Europie toczy się wiele dyskusji na temat możliwości wykorzystania energii geotermalnej na terenie UE.

Geotermia w Europie zamiast gazu?

Po zakończeniu wojny ukraińskiej Unia Europejska zachęcała do szybkiego odejścia od dostaw rosyjskich surowców na rzecz różnych, najlepiej mniej emisyjnych, alternatywnych źródeł. W odpowiedzi na rosyjską inwazję poszczególne sektory energetyczne zmieniły swoje strategie.

EGEC opublikował plan działania, który odnosi się do unijnej strategii wycofywania paliw kopalnych REpowerEU. Geotermia, która może pomóc Europie osiągnąć kilka celów jednocześnie, w tym niezależność energetyczną, rezygnację z paliw kopalnych oraz ochronę środowiska i neutralność klimatyczną, jest częścią strategii EGEC. Najstarsza włoska elektrownia geotermalna w Toskanii działa od 110 lat i nadal wytwarza energię elektryczną. Inne kraje chcą pójść ich śladem.

Czym jest geotermia

EGEC opublikował plan działania, który odnosi się do unijnej strategii wycofywania paliw kopalnych REpowerEU. Geotermia, która może pomóc Europie osiągnąć kilka celów jednocześnie, w tym niezależność energetyczną, rezygnację z paliw kopalnych oraz ochronę środowiska i neutralność klimatyczną, jest częścią strategii EGEC. Najstarsza włoska elektrownia geotermalna w Toskanii działa od 110 lat i nadal wytwarza energię elektryczną. Inne kraje chcą pójść ich śladem.

Geotermia ma ogromny potencjał dekarbonizacji, stabilne ceny i zmniejszone uzależnienie od rosyjskiego gazu, Parafraza: Geotermia ma ogromny potencjał dekarbonizacji, stabilnych cen i zmniejszenia rosyjskiej zależności od gazu,

Głęboko pod ziemią, gorąca woda (średnio 80 stopni Celsjusza) jest wydobywana przy użyciu energii geotermalnej. Nie dochodzi do utraty energii, ponieważ woda jest pompowana z powrotem do ziemi. Jest to idealna alternatywa dla gazu.

Ciepło geotermalne jest wykorzystywane na dużą skalę m.in. w Holandii do produkcji ciepła w szklarniach. Ponadto w ubiegłym roku siedziba międzynarodowej organizacji przeniosła się do Hagi i tutaj planowane są inwestycje w geotermalne ogrzewanie miejskie. W Berlinie trwają podobne działania.

Przemysł geotermalny jest małym graczem w porównaniu z przemysłem kopalnym, a także zrównoważonym przemysłem słonecznym i wiatrowym. Mimo to, przemysł geotermalny jest rosnącą częścią transformacji energetycznej. Jesteśmy jeszcze [bardzo] mali, ale mamy nadzieję, że wyrośniemy na gigantów.

Wierzy, że w przyszłości inne kraje również będą korzystać z tego zrównoważonego źródła energii. Mówi, że do tej pory potrzeba korzystania z tego źródła nie była tak duża jak obecnie, ze względu na wojnę i kryzys klimatyczny. Cele klimatyczne UE są mało prawdopodobne do osiągnięcia w wielu krajach europejskich.

Czy wykorzystanie energii geotermalnej jest proste

Nie są znane żadne zagrożenia związane z głębokimi wierceniami i inwazyjnymi technikami stosowanymi do pozyskiwania energii geotermalnej, a sejsmolog Brommer twierdzi, że nie byłoby również wstrząsów. Oprócz instalacji wiatrowych i słonecznych, do rozwoju odnawialnych źródeł energii na dużą skalę potrzebne są odpowiednie pozwolenia i licencje. Według Marit Brommer, Shell jest potrzebny, aby zachęcić do zainteresowania się nauką i rozwojem geotermii. Do budowy geotermii potrzebna jest wiedza i fundusze z biznesu naftowego i gazowego. Czy energia geotermalna może zaspokoić zarówno europejskie zapotrzebowanie na energię, jak i zabezpieczyć środowisko naturalne przed jej ekspansją?