KONSTRUKCJE WSPORCZE POD MODUŁY FOTOWOLTAICZNE 

 
Konstrukcje wsporcze dla instalacji fotowoltaicznych spełniają dwa podstawowe zadania: ustawiają moduły pod odpowiednim kątem względem Ziemi i azymutem względem kierunku południowego oraz przenoszą siły pochodzące od: 
a. ciężaru modułów, 
b. obciążenia śniegiem, 
c. sił dociskających oraz odrywających pochodzących do wiatru. 
 
Można wyróżnić następujące rodzaje montażu instalacji PV związanych z budynkami: 
 
a. moduły fotowoltaiczne stanowiące zintegrowany z  budynkiem element, np. fasadę lub dach, określane skrótem BIPV (ang. Building Integrated Photovoltaics), 
b. montaż na dachu skośnym budynku – równolegle do połaci dachu, 
c. montaż na dachu płaskim budynku – na dedykowanej podkonstrukcji, 
d. montaż na elewacji budynku 
e. montaż wolnostojący – obok budynku, 
f. wiaty i stanowiska parkingowe. 
 
Dla każdego z podanych rozwiązań wymagane jest przeprowadzenie obliczeń obciążenia: modułu, podkonstrukcji oraz sił przenoszonych na konstrukcję dachu lub elewacji. Jeśli system konstrukcyjny przewiduje stosowanie balastu dociążającego (najczęściej w konstrukcjach wolnostojących na dachach płaskich), należy wyliczyć jego rozkład dla całej powierzchni instalacji, nie jest on bowiem równomierny. 
 
 
Dlatego w projektowaniu i budowie instalacji fotowoltaicznej powinien uczestniczyć projektant o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub rzeczoznawca budowlany, który może przygotować ekspertyzę w zakresie stanu technicznego budynku oraz na jej podstawie wydać opinię techniczną dotyczącą możliwości posadowienia konstrukcji wsporczej oraz modułów fotowoltaicznych na danym obiekcie. 
Podstawowym grzechem firm projektujących i montujących instalacje PV jest ocena obecnego stanu konstrukcji dachu oraz wpływu dodatkowego obciążenia pochodzącego od instalacji fotowoltaicznej przez osoby niemające do tego ani odpowiednich uprawnień, ani tym bardziej właściwej wiedzy.
 
 
 
 

Uwaga: Artykuł ukazał się w czasopiśmie WARUNKI TECHNICZNEr. 1 (12)/2016

21 października 2019

Profile

ul.  Rdestowa 48, Gdynia 

Strona zrobiona dla SunnyErgia.pl

81-577 Gdynia
ul. Rdestowa 48

info@sunnyergia.pl

Kontakt

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek 08:00 - 17:00

sobota  09:00 - 15:00