Dnia 30 listopada 2018 roku w Dzienniku Ustaw ukazała się nowa ustawa z Ulgą Termomodernizacyjną. W ramach nowej ulgi podatkowej, która zaczęła obowiązywać od 2019 r., można odliczyć od dochodu przez trzy lata nawet 53 tys. zł.  

 

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek zarówno według skali podatkowej, podatku liniowego oraz płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.Ulga jest skierowana do większości osób fizycznych posiadających domy jednorodzinne lub będących ich współwłaścicielami, którzy ponieśli wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych (w tym montaż instalacji fotowoltaicznej). 

 

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

  

Odliczeniu od podatku podlega kwota poniesiona na wydatki związane z szeroko rozumianą termomodernizacją, przy czym ogólna kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć 53 tys. zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach. 

  

Odliczeń od podatku można dokonywać w ciągu 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. 

 

Do wydatków podlegających odliczaniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej wymieniono m.in: 

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem; 

 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury; 

 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, 

 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej; 

 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej; 

 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego; 

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; 

 • wykonanie analizy termograficznej budynku; 

 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi, 

 • montaż pompy ciepła; 

 • montaż kolektora słonecznego; 

 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego; 

 • montaż instalacji fotowoltaicznej 

 

Szczegółowe informacje na temat Ulgi Termomodernizacyjnej znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 lipca 2018

Ulga termomodernizacyjna

ul.  Rdestowa 48, Gdynia 

Strona zrobiona dla SunnyErgia.pl

81-577 Gdynia
ul. Rdestowa 48

info@sunnyergia.pl

Kontakt

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek 08:00 - 17:00

sobota  09:00 - 15:00